salon app image

Fresh cutz Bonus

Informasjon

Blir du medlem i Fresh Cutz Bonus tjener du 3% bonuspoeng på alle varer og tjenester. Bonuspoengene kan du bruke til kjøp av valgfrie produkter.

Som medlem mottar du timepåminnelser, medlemstilbud og informasjon om bonussaldo, tilbud og kampanjer i salongen.

Velkommen som medlem i Fresh Cutz Bonus!


Medlemsvilkår Fresh Cutz Bonus
Sist endret: 08.Februar 2022

1. Medlemsavtalen
Når du blir medlem aksepterer du samtykkevilkårene og disse medlemsvilkårene. I personvernerklæringen kan du lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Medlemskap kan kun inngås for privatpersoner over 16 år.

2. Min side
Du finner dine registrerte personopplysninger og dine samtykker til kommunikasjon, samt din kjøpshistorikk og oversikt over bonuspoeng-transaksjoner, når du er logget inn i på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling. Bonuspoeng godskrives din “profil” med det samme du betaler for varer eller tjenester hos oss.

3. Opptjening av bonuspoeng
Som medlem i Fresh Cutz Bonus får du 3% bonuspoeng ved kjøp av varer og tjenester hos Fresh Cutz.  Ett poeng tilsvarer 1 krone. Vi forbeholder oss retten til å ikke la medlemmet opptjene bonuspoeng på enkelte varer eller tjenester.

4. Bruk av bonuspoeng
Dine bonuspoeng kan benyttes til kjøp av varer og medlemstilbud hos Fresh Cutz. Bonuspoeng kan ikke benyttes til delbetaling av produkter, du må ha tilstrekkelig antall poeng til å kunne betale varen i sin helhet på kjøpstidspunktet.

5. Gyldighetstid
Opptjente bonuspoeng må benyttes innen 24 måneder fra datoen poengene ble godskrevet “din profil”.

6. Oppsigelse av medlemskap
Du kan si opp ditt medlemskap ved å klikke på knappen “Utmelding” når du er logget inn på din “profil”  i timebestilling løsningen på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling. Ved utmelding vil opptjening av nye bonuspoeng opphøre umiddelbart. Ved brudd på Fresh Cutz Bonus sine medlemsvilkår, misbruk eller annet mislighold, forbeholder Fresh Cutz seg retten til å si opp ditt medlemskap med øyeblikkelig virkning. Ved endring i medlemsvilkårene som krever ditt samtykke, og der medlemmet ikke ønsker å gi slikt samtykke, forbeholder Fresh Cutz seg retten til å si opp avtalen med 3 måneders varsel. Dette gjelder også dersom Fresh Cutz beslutter å avvikle Fresh Cutz Bonus.

?7. Endring av kontaktopplysninger
Medlemmet plikter å melde endring av navn, telefonnummer, e-postadresse og andre opplysninger som er gitt til Fresh Cutz, så snart som mulig når slike endringer skjer.

?8. Reklamasjon
Ved eventuell reklamasjon på registrerte bonuspoeng kan Fresh Cutz kreve å få fremlagt kvittering. Frist for reklamasjon er 12 måneder fra kjøpsdato.

9. Endring av medlemsvilkår
Fresh Cutz Bonus kan endre medlemsvilkår og vil kommunisere slike endringer på vår hjemmeside og eventuelt på SMS eller e-post. Dersom du er uenig i endringen som Fresh Cutz Bonus gjør kan du melde deg ut med øyeblikkelig virkning.

10. Disposisjonsrett til bonuspoeng
Bonuspoeng som er opptjent hos Fresh Cutz kan ikke overdras til tredjepart, eller benyttes av andre enn medlemmet selv til kjøp hos oss.

Enkelt å bli medlem

Last ned vår app for iPhone eller Android telefon og svar ja på spørsmål om å bli medlem.

Har du ikke en smarttelefon kan du melde deg inn ved å .